Vår historia

Välkommen till Gamla Bryggeriet. En gedigen restaurang med anor av bryggeriet som en gång var aktivt och en del av Norrköpings stad. I detta kvarter har öl bryggts sedan 1857-1972, innan fastigheterna byggdes om till bostadshus 1979. Vårt mål är att bevara minnet av bryggeriet och alla som en gång i tiden arbetade här. Välkomna in till oss för god mat och en resa genom tiden.

Norrköping, 1850

Ett industricentrum i framkant

Året var 1850 och Norrköping är ett industricentrum i framkant. Längs med Motala ström öppnas flera textilindustrier, den ena större än den andra. Men precis bredvid Bommulsväfveriet skulle snart en helt annan typ av verksamhet slå upp portarna. Det är här historian om Gamla Bryggeriet börjar – med en tegelklädd fastighet vid Strömmens rand, och en mans dröm om att brygga bayerskt öl.

1857

Bryggeriet upprättas

På den här tiden kunde Norrköping stoltsera med att inhysa fyra bryggerier i staden. Ett av dessa ägdes av Johan Erik Blomberg och var ett svagdryckesbryggeri vid Slottsgatan i norr. Men Johan hade, precis som resten av Sverige, börjat intressera sig för en annan dryck – nämligen bayerskt öl. Tillverkningen av detta ölet ställde vissa krav på lokalen, och Johan var tvungen att se sig om efter nya lösningar. Han lät därför upprätta ett bryggeri i särklass mitt i textilindustrins kärna, och kort därefter skulle Johan Erik Blomberg bli den förste att introducera det bayerska ölet i Norrköping.

svartvit bild på bryggeriet, som nu ersatts av restaurang Gamla Bryggeriet

Åren gick och bryggeriet växte – både i personalstyrka och i yta. På 1860-talet bestod personalstyrkan av 17 personer.

1912

fyra bryggerier blir ett

År 1912 gick de fem ölbryggerierna i Norrköping samman och bildade AB Norrköpings Förenade Bryggerier. I samband med detta koncentrerades driften till två ställen, varav det ena vad Bryggeribolaget.

1944 och 1964

Omstrukturering i bryggeriet

1944-45 tas Norrköpings Förenade Bryggerier över av AB Stockholms Bryggerier, även om produktionen forstätter under det ursprungliga namnet. 1964 följer bryggeriet sitt moderföretag in i den nybildade koncernen Pripp-bryggerierna AB.

svartvit bild på byggnaden förr, där nu restaurang Gamla bryggeriet ligger

1972

Bryggeriet läggs ner

Här tar sagan slut för Bryggeriet som sådant. Stora ombyggnationer görs och snart återstår endast den stora källare- och magasinsbyggnaden uppförd 1895-96 och utskänkningslokalen uppförd 1907.

Ett decennium senare återfinns restaurangen Gamla Bryggeriet i lokalerna – en anrik pärla vid strömmen.

Här blandas dagens delikatesser med traditionella inslag, för att ta tillvara på gamla rötter och värna om det arv som platsen bär med sig. Ölen ligger oss självklart fortfarande varmt om hjärtat. Välkommen!